Archiv
"Ukliďme Česko 2024"

Zastupitelstvo obce zve všechny spoluobčany na akci "Ukliďme Česko", která se uskuteční v sobotu 6. 4. 2024.


Pozvánka na hasičské odpoledne do Předmíře

V sobotu 20. 7. 2023 od 13:00 hodin se uskuteční v Předmíři hasičské odpoledne. Po skončení bude následovat taneční zábava se skupinou Respekt. Odpolednem provede DJ Karel Zbíral


Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 26. 6. 2023 od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Dovolená

Z důvodu čerpání dovolené je od 12. do 18. 4. 2023 uzavřena kancelář OÚ v Předmíři.


"Ukliďme Česko 2023"

Zastupitelstvo obce zve všechny spoluobčany na akci "Ukliďme Česko", která se uskuteční v sobotu 1. 4. 2023.


Dětský maškarní bál

Dětský maškarní bál 25. 3. 2023 od 14:00 hodin


Svoz odpadů: březen - září 2023

Termíny svozu odpadů 2023 - letní provoz


Pozvánka na jednání zastupitelstva

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 19. 12. 2022 od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Pozvánka na jednání zastupitelstva

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 28. 11. 2022 od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Rozsvěcování vánočního stromku

Po covidové pauze se letos, v sobotu 26. 11. 2022 od 17:00h uskuteční slavnostní rozsvícení vánočního stromku v Předmíři.


Pozvánka na jednání zastupitelstva

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 31. 10. 2022 od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Svoz velkoobjemového odpadu

Kontejnery na velkoobjemový odpad bude přistaven ve dnech 15. 10. - 16. 10. 2022 v Předmíři a Zámlyní a ve dnech 22. 10. - 23. 10. 2022 v Metlí a v Řištích


Opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Z důvodu opravy komunikace III/17725 dojde k uzavírce komunikace v úseku Předmíř - křižovatka s komunikací II/177. Zároveň dojde k omezení autobusových spojů projíždějících tímto úsekem. Termín uzavírky je stanoven na období 3. 10 - 31. 10. 2022


Aktualizovaný seznam nemovitých věcí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkový zveřejnil aktualizovaný seznam nemovitých věcí s nedostatečně určitě identifikovatelnými vlastníky.


Veřejná vyhláška FÚ pro Jihočeský kraj

Oznámení Finančního úřadu pro Jčk o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu č.j. 977084/22/2200-11460-304688 - Daň z nemovitých věcí na r. 2022


Veřejná vyhláška FÚ pro Jihočeský kraj

Oznámení Finančního úřadu Jihočeského kraje jako správce daně z nemovitých věcí na r. 2022 o zveřejnění hromadného předpisného seznamu č.j. 977084/22/2200-11460-304688


Pozvánka na jednání zastupitelstva

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 28. 2. 2022 od 18:30 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Zrušení jednání zastupitelstva obce

Z důvodu zhoršené epidemiologické situace je jednání zastupitelstva obce plánované na 1. 2. 2022 ZRUŠENO


Oznámení o zahájení řízení - schválení manipulačního řádu rybníka Metelský

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad oznamuje podle § 115 odst. 8 vodního zákona zahájení vodoprávního řízení


Informace FÚ pro podání daně z nemovitosti

Informace Finančního úřadu Jčk k blížícímu se termínu pro podání přiznání z daně nemovitosti


Mimořádná veterinární opatření - výskyt ptačí chřipky

Nařízení Státní veterinární správy k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipky)


Vyhláška o místním poplatku za odpadové hospodářství

Obecně závazná vyhláška obce Předmíř č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství


Upozornění UZSVM na nemovité věci s nedostatečně identifikovanými vlastníky

Aktualizovaný seznam nemovitých věcí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem


Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků

Upozorňujeme vlastníky a uživatele pozemků v blízkosti el. vedení na nutnost odstranění dřevin dle zákona č. 458/2000Sb.


Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 2. 11. 2020 od 18:30 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Úplná uzavírka komunikace III/17727

Ve dnech 20.9. - 24.9.2021 dojde k úplné uzavírce komunikace III/17727 v úseku od "Anků" k "Viničkám"


Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 29. 6. 2020 od 18:30 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Sčítání lidu, domů a bytů

Informace ke sčítání lidu, domů a bytů 2021


Územní plán obce Předmíř - změna č. 2

Oznámení o projednání návrhu ÚP Předmíř


Daň z nemovitých věcí 2021

Informace Finančního úřadu k podání přiznání daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021


Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 15. 12. 2020 od 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Oznámení o konání Zastupitelstva Jčk

2. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje se uskuteční dne 3.12.2020 v 10:00


Usnesení vlády ČR

Usnesení vlády ČR o změně krizových opatření


Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 30. 11. 2020 od 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Usnesení vlády ČR

Sbírka zákonů č. 194 ze dne 20.11.2020


Usnesení vlády ČR

Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření č.424 - 426/2020


Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 3. 8. 2020 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 3. 8. 2020 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Kultura v Blatné

Kulturní akce v Blatné - červenec 2020


Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 22. 6. 2020 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Návrh závěrečného účtu SMOOSu za r. 2019

Dokumenty pro závěrečný účet SMOOSu za r. 2019


Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy o dočasném znovuzavedení ochrany hranic


Pozvánka na jednání zastupitelstva

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 18. 2. 2020 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Pozvánka na jednání zastupitelstva

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 21. 1. 2020 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Pozvánka na jednání zastupitelstva

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 17. 12. 2019 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Zasedání zastupitelstva Jčk

Informace o 25. zasedání Zastupitelstva Jčk 12. 12. 2019 od 10:00 hodin


Veřejná vyhláška

Oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Předmíř


Pozvánka na jednání zastupitelstva

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 4. 11. 2019 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Pozvánka na jednání zastupitelstva

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 22. 10. 2019 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Pozvánka na jednání zastupitelstva

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 16. 9. 2019 od 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Pozvánka na jednání zastupitelstva

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 6. 8. 2019 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Pozvánka na jednání zastupitelstva

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 25. 6. 2019 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Svolání zastupitelstva Jčk

Oznámení o svolání zastupitelstva Jihočeského kraje dne 27. 6. 2019 od 11:00 hodin


Závěrečný účet SMOOS

Schválený závěrečný účet SMOOS za r. 2018


Pozvánka na jednání zastupitelstva

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 27. 5. 2019 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Vyúčtování r. 2018 - Čevak a.s.

Porovnání položek kalkulace cen pro vodné za kalendářní rok 2018


Veřejná vyhláška - Fin. úřad pro Jčk

Zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu č.j. 1118785/19/2200-11460-301165


Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci nemovitostí

ÚZSVM zveřejňuje aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovatelnými vlastníky


Pozvánka na jednání zastupitelstva

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 29. 4. 2019 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec

Opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona


20. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Oznámení o svolání 20. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 11. 4. 2019 od 10:00 hodin


Pozvánka na jednání zastupitelstva

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 26. 2. 2019 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Pozvánka na jednání zastupitelstva

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 25. 2. 2019 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Pozvánka na jednání zastupitelstva

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 29. 1. 2019 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Pozvánka na jednání zastupitelstva

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 17. 12.2018 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Návrh rozpočtu obce na r. 2019

Návrh rozpočtu obce Předmíř na r. 2019


Pozvánka na jednání zastupitelstva

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 27. 11.2018 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Pozvánka na jednání zastupitelstva

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 13. 11.2018 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Zastupitelstvo Jihočeského kraje

Oznámení o svolání 17. zastupitelstva Jihočeského kraje dne 16. 11. 2018 v 10:00 hodin


Ustavující jednání zastupitelstva

Informace o konání ustavujícího jednání nově zvoleného zastupitelstva dne 31. 10. 2018 od 18:00 hod


Opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dne 13. 10. 2018


Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 2. 10.2018 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Veřejná vyhláška - aktualizace ZÚR Plzeňského kraje

Oznámení o konání veřejného projednání o upraveném a posouzeném návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje


Pozvánka na jednání zastupitelstva

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 27. 7.2018 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Nepronajatý majetek SPÚ

Nabídka pronájmu pozemku parc. číslo 91/1 v k. ú. Zámlyní


Pozvánka na jednání zastupitelstva

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 31.7.2018 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Pozvánka na jednání zastupitestva obce

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 10.7.2018 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Jednání zastupitelstva Jihočeského kraje

Informace o svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 21. 6. 2018 od 10:00 hod


Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 5.6.2018 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Nabídka SPÚ k pronájmu pozemků

Státní pozemkový úřad nabízí k pronájmu pozemek v k.ú. Zámlyní


Nařízení města Blatná č. 2/2018

Vyhlášení záměru zadat zpracování LHO pro vlastníky lesů do výměry 50 ha.


Veřejná vyhláška FÚ Jihočeského kraje

Veřejná vyhláška FÚ Jihočeského kraje o zpřístupnění nahlédnutí do seznamů


Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 3.5.2018 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Jednání zastupitelstva Jihočeského kraje

Informace o svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 5. 4. 2018 od 10:00 hod


Pozvánka na jednání zastupitestva obce

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 3.4.2018 od 19 hodin v obecní místnosti v Řištích


Ukliďme Česko

Zastupitelé obce zvou spoluobčany 7.4.2018 na jarní úklid obcí, který proběhne v rámci akce Ukliďme Česko


Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 6.3.2018 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Informace Státního pozemkového úřadu

Státní pozemkový úřad nabízí k pronájmu dosud nepronajaté pozemky z LV 10002 v k.ú. Albrechtice a K.ú. Zámlyní


Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 30.1.2018 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Opatření obecné povahy - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích


Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 18.12.2017 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Oznámení o jednání zastupitelstva Jčk

Oznámení o svolání 10. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 14.12.2017


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019-2021
Pozvánka na jednání zastupitelstva

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 29.11.2017 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Oznámení Zeměměřičského úřadu

Oznámení o výkonu topografických prací v katastru obce, který budou provádět zaměstnanci Zeměměřičského úřadu


Pozvánka na jednání zastupitelstva

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 14.11.2017 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Návrh opatření obecné povahy MZe

Návrh opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství pro vlastníky lesů na území ČR


Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 27.6.2017 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Závěrečný účet SMOOSu

Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Strakonice za r. 2016


Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 30.5.2017 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Závěrečný účet SMOOSu

Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Strakonice za r. 2016


Závěrečný účet SOB

Závěrečný účet Svazku obcí Blatenska za r. 2017


Návrh závěrečného účtu obce za rok 2016

Dokumenty k návrhu závěrečného účtu obce za rok 2016


Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 25.4.2017 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme svou obec

Zastupitelstvo obce a SDH obcí oznamují, že v sobotu 8.4.2017 proběhne úklid obcí a zvou tímto všechny, kterým není lhostejno v čem žijí, aby dorazili v 8:30, každý ke své kapličce...


Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 28.3.2017 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Zasedání zastupitelstva Jčk

Informace o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 23.3.2017


Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 14.2.2017 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 14.2.2017 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Ptačí chřipka

Základní informace- ptačí chřipka


Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 24.1.2017 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Hodnocení kvality vody

Hodnocení kvality pitné vody


Veřejná vyhláška - Stavební povolení

Oznámení Městského úřadu v Blatné o vydání veřejné vyhlášky - Stavební povolení "Polní cesty - Metly, Předmíř"


Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 15.12.2016 v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Revize kotlů

Seznam revizních techniků z okolí Předmíře na nejpoužívanější kotle.


Zasedání zastupitelstva Jčk

Informace o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 15.12.2016


Zahájení stavebního řízení

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení "Polní cesty - Metly, Předmíř"


Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 8.11.2016 v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Návrh rozpočtu SMOOS na r. 2017

Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Strakonice na r. 2017


Zasedání zastupitelstva Jčk

Informace o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 3. 11. 2016


Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 4.10.2016 v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Návrh rozpočtu SOB na r. 2017

Návrh rozpočtu Svazku obcí Blatenska na r. 2017


Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 6.9.2016 v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 9.8.2016 v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 7.6.2016 v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Závěrečný účet SMOOS

Dokumenty k závěrečnému účtu Svazu měst a obcí okresu Strakonice


Informace o pravidlech vyřizování cestovních dokladů

Informace Ministerstva vnitra o vyřizování cestovních pasů o možnosti cestovat do vybraných zemí pro osoby mladší 15 let


Pozvánka na jednání zastupitelstva

Pozvánka na jednání zastupitelstva konaného dne 10.5.2016 v 19 hodin v zasedací místnosti OÚ


Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 19.4.2016 v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Oznámení o konání zastupitelstva Jčk

Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 7.4.2016


Dotazníkové šetření - Pořízení kompostérů do domácností

Obec Předmíř v současné době uvažuje o záměru získat finanční prostředky z Operačního programu životního prostředí, určené na nákup kompostérů pro své občany.
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 1.3.2016 v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 2.2.2016


Pozvánka na jednání zastupitelstva

Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 12.1.2016


Oznámení o zasedání zastupitelstva Jčk

Oznámení o zasedání zastupitelstva kraje 17.12.2015


Pozvánka na jednání zastupitelstva

Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 14.12.2015


Upozornění - podomní prodejci

Upozornění Hasičského záchraného sboru Jčk na výskyt podomních prodejců požárních hlásičů na území Jihočeského kraje


Usnesení o elektronické dražbě

Usnesení o elektronické dražbě, která je stanovena na den 6.1.2015 v 11:00 hodin


Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce konané dne 18.11.2015 v Předmíři


Oznámení o plánované uzavírce komunikace v řištích

Ve dnech 16.-20.11.2015 proběhne uzavírka komunikace v obci Řiště. Důvodem je oprava kanalizace.


Hodnocení kvality pitné vody

Protokol hodnocení kvality pitné vody pro obec Předmíř dle vyhlášky č.252/2004 Sb. v platném znění


Upozornění Úřadu práce

Upozornění Úřadu práce na vydání nových kartiček pro osoby se zdravotním postižením


Rozhodnutí o umístění stavby

Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby "Základnová spol. Vodafone Czech Republic"


SOB - návrh rozpočtu na r. 2016

Návrh rozpočtu Svazku obcí Blatenska na r. 2016


Informace Jčk - Kotlíkové dotace

Dne 15. 7. 2015 byla v rámci Operačního programu Životní prostředí vyhlášena výzva pro kraje na předkládání projektů pro získání finančních prostředků na tzv. „kotlíkové dotace", které jsou určeny na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech.


Veřejná vyhláška - Územní plán Předmíř

Veřejná vyhláška - oznámení o opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu Předmíř a data jeho konání


Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce konané dne 6.10.2015 v Předmíři


Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce konané dne 11.8.2015 v Předmíři


Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu - Oprava fasády kapličky na návsi v Zámlyní


Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce konané dne 7.7.2015 v Předmíři


Informace provozovatele vodohospodářských sítí pro možné odběratele

Dokument pro potřebu možných odběratelů napojujících se na vodohospodářské sítě podle odst. 3, § 36, zákona č. 274/2001 Sb.


Závěrečný účet SOBu

Dokumenty pro schválení závěrečného účtu Svazku obcí Blatenska za rok 2014


Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídek na realizaci zakázky malého rozsahu "Přestavba obchodu v Předmíři - oprava veřejných prostor"


Oznámení o průjedu vozidel rallye

Oznámení o obnovení Rallye Wiesbaden a průjezdu vozidel obcí Metly a Předmíř


Vyúčtování položek ceny pro vodné a stočné

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné


Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce konané dne 5.5.2015 v Předmíři


Veřejná vyhláška FÚ pro Jihočeský kraj

Finanční úřad pro Jihočeský kraj oznamuje Veřejnou vyhláškou, že je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam


Uzavírka komunikace Předmíř - Kocelovice

V průběhu měsíce května dojde k uzavírce komunikace III/17725 Předmíř - Kocelovice


Závěrečný účet SMOOS

Závěrečný účet Svazu měst a obcí okresu Strakonice za rok 2014


Oznámení o termínech svozu odpadu

V průběhu měsíce dubna proběhne v obcích svoz velkoobjemového, nebezpečného odpadu a elektroodpadu


Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce konané dne 7.4.2015 v Předmíři


Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce konané dne 3.3.2015 v Předmíři


Dražební vyhláška

Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba


Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení řízení o vydání Územního plánu Předmíř a data konání veřejného projednání


Opatření obecné povahy 1/2015

Opatření obecné povahy 1/2015 - udělení výjimky k lovu bobra evropského


Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce konané dne 3.2.2015 v Předmíři


Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídek na zhotovení zakázky malého rozsahu - Přestavba obchodu v Předmíři 1. etapa


Rozhodnutí MěÚ Blatná - MUBL 10616/2014

Rozhodnutí o využití odchylného postupu při ochraně ptáků podle § 5b zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny - plašící odstřel volavek


Oznámení MŽP - koncepce Národní plán povodí Labe zn.: 88436/ENV/14

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Národní plán povodí Labe“.


Oznámení Finančního úřadu Jčk

Oznámení finančního úřadu Strakonice pro podání přiznání daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2015. Přiznání daně je nutné podat do 2.2.2015


Pozvánka na jednání zastupitelstva

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce konané dne 13.1.2015 v Předmíři


Oznámení - ztracený pes

Dne 3.1.2015 se při naháňce na černou ztratila drobná hnědá fenka paterdalle teriéra, Dina pod Kančím vrchem, tet.č.691 v uchu, slyšící na jméno Dina. Případné informace o fence na jméno Ing. Zbyněk Šťastný, Dožice 1. tel.602610065


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o vydání 1. Aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje


Pozvánka na jednání zasupitelstva obce

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce, které se bude konat dne 18.12.2014 v obecní místnosti v Zámlyní


Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 18.12.2014

Oznámení o konání 14. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje které se bude konat ve čtvrtek 18.12.2014 od 10:00 hodin ve velkém zasedacím sále KÚ Jihočeského kraje.


Pozvánka - Pohádky a čerti

V sobotu 6.12.2014 se uskuteční na sále KD v Předmíři mikulášská nadílka.


Návrh rozpočtu obce na r. 2015

Návrh rozpočtu obce na r. 2015


Pozvánka na jednání zastupitelstva

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 18.11.2014 v 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Návrh rozpočti SMOOS na r. 2015

Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Strakonice na r. 2015


Návrh rozpočtu SOB na r. 2015

Návrh rozpočtu Svazku obcí Blatenska na rok 2015


Informace o konání ustavujícího zasedání
Archiv - archiv změn