Informace pro občany

Sběrný dvůr Blatná

od 1. 1. 2024 mohou naši občané využívat služby Sběrného dvora v Blatné a ukládat tam odpady pr§běžně celý rok

Provozní doba sběrných dvorů

Od pondělí 15.3.2021 je otevřen nový sběrný dvůr v Riegrově ulici.

Provozní doba nového sběrného dvora:

Provozní doba - letní provoz - od 1.5. do 31.10.

Den

Dopoledne

Odpoledne

Pondělí

9:00 – 12:00

14:00 – 17:00

Úterý

9:00 – 12:00

14:00 – 17:00

Středa

9:00 – 17:00

Čtvrtek

9:00 – 12:00

14:00 – 17:00

Pátek

9:00 – 12:00

14:00 – 17:00

Sobota

9:00 – 12:00

zavřeno

Neděle

zavřeno

zavřeno

 

Provozní doba - zimní provoz - od 1.11. do 30.4.

(liší se pouze odpolední hodiny oproti letnímu provozu a to tím, že je otevřeno do 16h)

 

Sběrný dvůr v Čechově ulici zůstane v provozu. Dojde ale ke zkrácení provozní doby:

Provozní doba SD ul. Čechova od 15.3.2021:

(celoročně, není zimní a letní provoz)

Den

Dopoledne

Odpoledne

Pondělí

zavřeno

Úterý

9:00 – 11:00

15:00 – 16:00

Středa

zavřeno

Čtvrtek

9:00 – 11:00

15:00 – 16:00

Pátek

zavřeno

Sobota

zavřeno

Neděle

zavřeno

 

Seznam odpadů s možností ukládání na sběrný dvůr

Seznam odpadů, které lze ukládat na sběrný dvůr:

Seznam nebezpečných „N“ odpadů

  • 08 01 11      Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
  • 08 04 09      Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

13 02 05      Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

13 02 06      Syntetické motorové, převodové a mazací oleje

  • 14 06 03      Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
  • 15 01 10      Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
  • 15 02 02      Absorpční činidla, filtrační materiály (vč. olejových filtrů), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

16 06 01      Olověné akumulátory

  • 20 01 13      Rozpouštědla
  • 20 01 17      Fotochemikálie

20 01 21      Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

20 01 23      Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky (ledničky, mrazničky…)

  • 20 01 27      Barvy, tiskařská lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

20 01 35      Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky (televize, rádia, pračky, sporáky, el. nářadí…)

 

Seznam „O“ odpadů

16 06 04               Alkalické baterie (monočlánky)

20 01 40               Kovy

20 03 07               Objemný odpad (nábytek, koberce, lina…)

17                           Stavební a demoliční odpady (v množství odpovídající produkci domácnosti)

20 02 01               Biologicky rozložitelný odpad (tráva, větve, listí apod.)

 

16 01 03               Pneumatiky

 

  • odpady limitované Ø 3 kg/osoba/rok
  • součet všech označených odpadů nesmí přesáhnout Ø 3 kg/osoba/rok

Příloha č. 2

Seznam odpadů, které nelze ukládat na sběrný dvůr:

16                 Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (vč. stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby

18                 Odpady ze zdravotnictví a veterinární péče

170605        Stavební materiály obsahující azbest

170801, 170802 Stavební materiály na bázi sádry

                     Okna a okenní rámy

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
prilohy-prijimane-a-neprijimane-odpady-.pdf 440.8 Kb
provozni-doba-sbernych-dvoru.pdf 671.6 Kb