Úřední deska, Informace
Zápis do 1.ročníku ZŠ J.A.K a T.G.M Blatná

Termín zápisu do 1. ročníků ZŠ v Blatné se uskuteční ve dnech 3.-4.4.2020.


Veřejná vyhláška MZe č.j. 63920/219-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy spis. zn. 14LH22476/2019-16212


Informace ÚZSVM

Seznam nemovitých věcí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem


Svoz odpadu 2019-2020

Termíny svozu odpadů od září 2019 do března 2020


Střednědobý výhled rozpočtu SOB

Schválený střednědobý výhled rozpočtu SOB


Obecně závazná vyhláška obce Předmíř č. 1/2018

Obecně závazná vyhláška obce Předmíř o místním poplatku za užívání veřejného prostranství


Knihovna v Předmíři

Seznam knih v knihovně v Předmíři


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství vydává veřejnou vyhlášku - opatření obecné povahy


Úřední deska, Informace - archiv změn