Úřední deska, Informace
Zasedání zastupitelstva Jčk

Informace o 23. zasedání Zastupitelstva Jčk 19. 9. 2019 od 10:00 hodin


Pozvánka na jednání zastupitelstva

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 16. 9. 2019 od 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Střednědobý výhled rozpočtu SOB

Schválený střednědobý výhled rozpočtu SOB


Závěrečný účet SOB za r. 2018

Dokumenty ke schválenému závěr. účtu SOB za r. 2018


Obecně závazná vyhláška obce Předmíř č. 1/2018

Obecně závazná vyhláška obce Předmíř o místním poplatku za užívání veřejného prostranství


Knihovna v Předmíři

Seznam knih v knihovně v Předmíři


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství vydává veřejnou vyhlášku - opatření obecné povahy


Úřední deska, Informace - archiv změn