Úřední deska, Informace
Volby 2020

Oznámení o místě a době konání voleb


Volby 2020

Žádost o vydání voličského průkazu


Volby 2020

Vyrozumění členů OVK, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení


Volby 2020

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů


Volby 2020

Stanovení minimálního počtu členů OVK dle § 15 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb.


Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy o dočasném znovuzavedení ochrany hranic


Tisková zpráva MŽP

Zpráva Ministerstva ži. prostření o odkladu ohl. povinnosti pro soukromou i veřejnou sféru a spec. režimu pro úkony ve správním řízení


Informační linka pro seniory - koronavirus

Nezisková organizace Elpida, která pomáhá seniorům, nabízí obyvatelům profesionální pomoc bezplatné Linky seniorů na tel. čísle 800 200 007, která je v provozu každý den do 8 do 20 hodin v době vyhlášení nouzového stavu.

Volajícím pomůže:

zorientovat a najít správné informace;
zprostředkovat kontakt na organizace, které vám mohou pomoci v místě;
propojit s dobrovolníky;
sestavit krizový plán;
sdílet jejich obavy a hovořit o tom, co je trápí.

Linka seniorů, e-mail: linkasenioru@elpida.cz. Na tomto emailu můžeme předávat seniorům veškeré aktuální informace.


Informace ÚZSVM

Seznam nemovitých věcí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem


Knihovna v Předmíři

Seznam knih v knihovně v Předmíři


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství vydává veřejnou vyhlášku - opatření obecné povahy


Úřední deska, Informace - archiv změn