Úřední deska, Informace
Oznámení o místě a době konání voleb

Oznámení o místě a době konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky


Oznámení o zveřejnění záměru

Obec Předmíř zveřejňuje podle § 39 zákona 128/2000 Sb. záměr pronájmu pozemku.


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstva zemědělstvá


Volby- svolání první schůzky OVK

Volby- svolání první schůzky OVK


Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí


Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků


Pozvánka na jednání zastupitelstva

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 24. 8. 2020 od 18:30 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do PS Parlamentu ČR

Stanovení minimálního počtu okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných dne 8.-9.10.2021


Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky v obci Lnáře

Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky v obci Lnáře - příjezd od Ml. Smolivce


Oznámení Finančního úřadu Blovice

Informace o výši daně z nemovitých věcí za r. 2021


Oznámení Finančního úřadu

Veřejná vyhláška Finančního úřadu - Daň z nemovitých věcí na rok 2021


Nařízení krajské veterinární správy

Změna ochranných a zdolávacích opatření ze dne 18. 4. 2021


Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Informace ke Sčítání 2021 - leták


Ptačí chřipka

Oznamujeme občanům, že v katastru města Blatná se vyskytla ptačí chřipka. Místní část Řiště spadá do pásma dozoru a z tohoto důvodu žádáme všechny drobnochovatele v ostatních obcích o zvýšený dozor nad svými chovy.


Usnesení vlády ze dne 26. 2. 2021

Usnesení vlády přijatá dne 26. 2. 2021 v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 a vyhlášení nouzového stavu


Usnesení vlády ze dne 28. 1. 2021

Usnesení vlády přijatá dne 28. 1. 2021 v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2


Usnesení vlády ze dne 22. 1. 2021

Usnesení vlády přijatá dne 22. 1. 2021 v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2


Usnesení vlády ze dne 10. 12. 2020

Usnesení vlády přijatá dne 10. 12. 2020 v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemiíkoronaviru SARS CoV-2


COVID-19

Informační letáky Ministerstva zdravotnictví ČR k problematice nákazy COVID-19


Informační linka pro seniory - koronavirus

Nezisková organizace Elpida, která pomáhá seniorům, nabízí obyvatelům profesionální pomoc bezplatné Linky seniorů na tel. čísle 800 200 007, která je v provozu každý den do 8 do 20 hodin v době vyhlášení nouzového stavu.

Volajícím pomůže:

zorientovat a najít správné informace;
zprostředkovat kontakt na organizace, které vám mohou pomoci v místě;
propojit s dobrovolníky;
sestavit krizový plán;
sdílet jejich obavy a hovořit o tom, co je trápí.

Linka seniorů, e-mail: linkasenioru@elpida.cz. Na tomto emailu můžeme předávat seniorům veškeré aktuální informace.


Informace ÚZSVM

Seznam nemovitých věcí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem


Knihovna v Předmíři

Seznam knih v knihovně v Předmíři


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství vydává veřejnou vyhlášku - opatření obecné povahy


Úřední deska, Informace - archiv změn