Úřední deska, Informace
Čerpání dovolené
Jmenování zapisovatelů OVK

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby konané dne 23. a 24. září 2022.


Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Informace o počtu a sídlech VO pro volby do zastupitelstev obcí dle § 15 odst. 1 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb. pro volby konané dne 23. a 24. září 2022.


Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby 2022

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby konané dne 23. a 24. září 2022.


Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška - Návrh změny č. 2 územního plánu Předmíř - veřejné projednání v pondělí 5. 9. 2022 v 11:00 na Městském úřadu Blatná v zasedací místnosti v 1. patře


Babský potlach v místní knihovně
Pozvánka na jednání zastupitelstva

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 12. 4. 2022 od 18:30 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř


Vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č.1/2022 o ovyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru


Infolinka pro občany Ukrajiny
Navýšení poplatku za svoz odpadu

Od 1. 1. 2022 došlo v souvislosti se změnou zákona (zrušení slevy na poplatníka) k navýšení poplatku za svoz odpadu na 700,- Kč/osobu


Rozpočet SMOOS na r. 2022

Schválený rozpočet Svazu měst a obcí okresu Strakonice


Rozpočet SOB na r. 2022

Schválený rozpočet Svazku obcí Blatenska na r. 2022


Nařízení státní veterinární správy

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní influenzy ptáků (tzv. ptačí chřipka) na území ČR


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstva zemědělstvá


Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky v obci Lnáře

Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky v obci Lnáře - příjezd od Ml. Smolivce


Oznámení Finančního úřadu Blovice

Informace o výši daně z nemovitých věcí za r. 2021


Oznámení Finančního úřadu

Veřejná vyhláška Finančního úřadu - Daň z nemovitých věcí na rok 2021


Nařízení krajské veterinární správy

Změna ochranných a zdolávacích opatření ze dne 18. 4. 2021


Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Informace ke Sčítání 2021 - leták


Ptačí chřipka

Oznamujeme občanům, že v katastru města Blatná se vyskytla ptačí chřipka. Místní část Řiště spadá do pásma dozoru a z tohoto důvodu žádáme všechny drobnochovatele v ostatních obcích o zvýšený dozor nad svými chovy.


Usnesení vlády ze dne 26. 2. 2021

Usnesení vlády přijatá dne 26. 2. 2021 v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 a vyhlášení nouzového stavu


Usnesení vlády ze dne 28. 1. 2021

Usnesení vlády přijatá dne 28. 1. 2021 v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2


Usnesení vlády ze dne 22. 1. 2021

Usnesení vlády přijatá dne 22. 1. 2021 v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2


Usnesení vlády ze dne 10. 12. 2020

Usnesení vlády přijatá dne 10. 12. 2020 v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemiíkoronaviru SARS CoV-2


COVID-19

Informační letáky Ministerstva zdravotnictví ČR k problematice nákazy COVID-19


Informační linka pro seniory - koronavirus

Nezisková organizace Elpida, která pomáhá seniorům, nabízí obyvatelům profesionální pomoc bezplatné Linky seniorů na tel. čísle 800 200 007, která je v provozu každý den do 8 do 20 hodin v době vyhlášení nouzového stavu.

Volajícím pomůže:

zorientovat a najít správné informace;
zprostředkovat kontakt na organizace, které vám mohou pomoci v místě;
propojit s dobrovolníky;
sestavit krizový plán;
sdílet jejich obavy a hovořit o tom, co je trápí.

Linka seniorů, e-mail: linkasenioru@elpida.cz. Na tomto emailu můžeme předávat seniorům veškeré aktuální informace.


Informace ÚZSVM

Seznam nemovitých věcí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem


Knihovna v Předmíři

Seznam knih v knihovně v Předmíři


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství vydává veřejnou vyhlášku - opatření obecné povahy


Úřední deska, Informace - archiv změn