Úřední deska, Informace
Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - MK Metly - Mladý Smolivec


Speciální www sránky HZS ČR

Hasičský záchranný sbor ČR na svých webových stránkách https://www.hzscr.cz/ zřídil speciální rubriku „Koronavirus COVID 19 – videoinformace, rady a doporučení“.


Tisková zpráva MŽP

Zpráva Ministerstva ži. prostření o odkladu ohl. povinnosti pro soukromou i veřejnou sféru a spec. režimu pro úkony ve správním řízení


Nařízení hetmanky Jčk č.1/2020

Nařízení hejtmanky k zajištění koordinace poskytování zdravotních služeb


Zkrácení otevírací doby pošty Blatná a omezení provozu pracoviště Finančního úřadu

Na základě rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob došlo od 16.3.2020 k zkrácení otevírací doby pošty Blatná a omezení provozu pracoviště Finančního úřadu v Blatné


Omezení úředních hodin

Omezení úředních hodin:
PO 13:30 - 16:30
ST 13:30 - 16:30


USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 214 o přijetí krizového opatření

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 15. března 2020 č. 214 o přijetí krizového opatření


Informační linka pro seniory - koronavirus

Nezisková organizace Elpida, která pomáhá seniorům, nabízí obyvatelům profesionální pomoc bezplatné Linky seniorů na tel. čísle 800 200 007, která je v provozu každý den do 8 do 20 hodin v době vyhlášení nouzového stavu.

Volajícím pomůže:

zorientovat a najít správné informace;
zprostředkovat kontakt na organizace, které vám mohou pomoci v místě;
propojit s dobrovolníky;
sestavit krizový plán;
sdílet jejich obavy a hovořit o tom, co je trápí.

Linka seniorů, e-mail: linkasenioru@elpida.cz. Na tomto emailu můžeme předávat seniorům veškeré aktuální informace.


Mimořádně opatření MV ČR

Ministerstvo vnitra zavádí dočasně vnitřní ochranu státních hranic ČR


Vyhlášení nouzového stavu

Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu


Zápis do 1.ročníku ZŠ J.A.K a T.G.M Blatná

Termín zápisu do 1. ročníků ZŠ v Blatné se uskuteční ve dnech 3.-4.4.2020.


Veřejná vyhláška MZe č.j. 63920/219-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy spis. zn. 14LH22476/2019-16212


Informace ÚZSVM

Seznam nemovitých věcí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem


Svoz odpadu 2019-2020

Termíny svozu odpadů od září 2019 do března 2020


Střednědobý výhled rozpočtu SOB

Schválený střednědobý výhled rozpočtu SOB


Obecně závazná vyhláška obce Předmíř č. 1/2018

Obecně závazná vyhláška obce Předmíř o místním poplatku za užívání veřejného prostranství


Knihovna v Předmíři

Seznam knih v knihovně v Předmíři


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství vydává veřejnou vyhlášku - opatření obecné povahy


Úřední deska, Informace - archiv změn