Archiv

Oznámení o zahájení řízení - schválení manipulačního řádu rybníka Metelský

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad oznamuje podle § 115 odst. 8 vodního zákona zahájení vodoprávního řízení

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-992278079-0-metelsky-oznameni-schvaleni-manipulacniho-radu-1-.pdf 171.4 Kb