Archiv

Opatření obecné povahy - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Blatná, odbor dopravy (dále jen „správní orgán“), jako příslušný orgán státní správy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“), v souladu s ustanoveními § 77 odst. 1 písm. c), odst. 5 zákona o silničním provozu a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění (dále jen „správní řád“), na základě žádosti podané dne 23.8.2017 Obcí Předmíř, IČ: 00228699, Předmíř 43, 387 42 Lnáře, a po předchozím písemném vyjádření PČR, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Dopravního inspektorátu Strakonice, č.j. KRPC-141803-1/ČJ-2017-020706 ze dne 16.10.2017 stanovuje Obcí Předmíř, Předmíř 43, 387 42 Lnáře místní úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici č. na sil. III/17725 a sil. III/17727 v obci Předmíř v k.ú. obcí Přemíř a Zámlyní.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
536663182-1-dio-predmir.pdf 146.6 Kb
mistni-uprava-iii-17725-iii-17727-predmir-zamlyni.pdf 269.9 Kb