Archiv

Informace o konání ustavujícího zasedání

Informace

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Předmíř

 

Obecní úřad Předmíř v souladu s ustanovením § 93 odst. 1zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Předmíř, svolaného dosavadním starostou obce ing. Pavlem Karlíkem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání:            sál KD v Předmíři

Doba konání:            4.11.2014 od 19:00 hod

 

Program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Volba starosty a místostarosty
  1. Určení počtu místostarostů
  2. Určení uvolněných a neuvolněných funkcí
  3. Určení způsobu volby
  4. Volba starosty
  5. Volba místostarosty
 4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  1. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  2. Volba předsedy finančního výboru
  3. Volba předsedy kontrolního výboru
  4. Volba členů finančního výboru
  5. Volba členů kontrolního výboru
 5. Rozhodnutí o odměnách neuvolněných členů zastupitelstva
 6. Diskuse

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

 

V Předmíři dne 27.10.2014

                                                                                                       

 

dosavadní starosta obce Ing. Pavel Karlík

 

 

 

Vyvěšeno dne: 27.10.2014

 

Sejmuto dne: 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Pozvánka ustanovující jednání zastupitelstva192078041.pdf 77.4 Kb