Archiv

Pozvánka na jednání zastupitelstva

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 18.11.2014 v 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř

Pozvánka

na jednání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 18.11.2014 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Předmíř

 

 

Program jednání:

 

  1. Zahájení, prezentace
  2. Volba ověřovatele
  3. Schválení programu jednání
  4. Kontrola posledního usnesení
  5. Návrh rozpočtu obce na r. 2015
  6. Rozpočtové změny
  7. Plán inventur majetku a závazků obce k 31.12.2014 a stanovení inventarizační komise
  8. Jednací řád zastupitelstva obce
  9. Různé

Diskuse

 

 

 

V Předmíři dne 10.11.2014                                            Ing. Pavel Karlík – starosta obce