Archiv

Veřejná vyhláška FÚ pro Jihočeský kraj

Oznámení Finančního úřadu pro Jčk o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu č.j. 977084/22/2200-11460-304688 - Daň z nemovitých věcí na r. 2022

Finanční úřad pro Jihočeský kraj 

České Budějovice 

Mánesova 1803/3a 

dne 21.04.2022 

371 87 ČESKÉ BUDĚJOVICE 


 

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

 Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona 
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že

 ode dne 26.04.2022 do dne 26.05.2022

 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihočeský kraj 
v úředních hodinách

 ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin 
středa od 8:00 do 17:00 hodin

 po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí

 hromadný předpisný seznam čj. 977084/22/2200-11460-304688,

 jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně 
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci 
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

 DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022.

 Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý 
den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst. 2 daňového řádu), tj. ode dne, kdy 
bylo možné se s ním poprvé seznámit.

 Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze 
pokynu Generálního finančního ředitelství, o umístění spisu 
nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních 
pracovištích finančních úřadů, zveřejněné na internetových stránkách 
Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz. 


L.S. Ing. Miroslava Šetková 
vedoucí oddělení 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
00304688-dne-0515-2200981155.pdf 86.6 Kb
letak-hps-2022.pdf 448.8 Kb
letak-slozenky2022.pdf 428.9 Kb