Archiv

SOB - návrh rozpočtu na r. 2016

Návrh rozpočtu Svazku obcí Blatenska na r. 2016

Svazek obcí Blatenska                                                                                                             KEO-W 1.9.226 / Uc19s

  Návrh rozpočtu roku 2016                                                                          zpracováno  20.10.2015

                                                                                                                                               strana:  1 / 3

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

   Par    Org     Pol      N+Z+Uz   Popis                                                                                           Návrh rozpočtu

0000

0000  0000  4121   000000000 Neinvestiční přijaté transfery                                                               1 500 000,00

  Org:   0000                                                                                                                                  1 500 000,00  **

Celkem  Par:  0000                                                                                                                         1 500 000,00

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6310  0000  2141   000000000 Příjmy z úroků (část)                                                                                2 500,00

  Org:   0000                                                                                                                                        2 500,00  **

Celkem  Par:  6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                                                                 2 500,00

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené

6409  0000  2111   000000000 Příjmy z poskytování služeb a                                                                  40 000,00

6409  0000  2132   000000000 Příjmy z pronájmu ostatních ne                                                                15 456,00

6409  0000  2329   000000000 Ostatní nedaňové příjmy jinde                                                                 16 000,00

  Org:   0000                                                                                                                                      71 456,00  **

Celkem  Par:  6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené                                                                               71 456,00

        P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek                                                                         1 573 956,00

     Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

     Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY                                                                                                                         0,00

     Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                                                                                                           73 956,00

     Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY                                                                                                                   0,00

     Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE                                                                                                           1 500 000,00

 

Vyvěšeno dne:

Razítko:

Podpis:

Sejmuto dne:

Razítko:

Podpis:

 

Svazek obcí Blatenska                                                                                                             KEO-W 1.9.226 / Uc19s

  Návrh rozpočtu roku 2016                                                                          zpracováno  20.10.2015

                                                                                                                                               strana:  2 / 3

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

   Par    Org     Pol      N+Z+Uz   Popis                                                                                           Návrh rozpočtu

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6310  0000  5163   000000000 Služby peněžních ústavů                                                                          7 000,00

  Org:   0000                                                                                                                                        7 000,00  **

Celkem  Par:  6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                                                                 7 000,00

6399 Ostatní finanční operace

6399  0000  5362   000000000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                                                       450,00

  Org:   0000                                                                                                                                           450,00  **

Celkem  Par:  6399 Ostatní finanční operace                                                                                               450,00

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené

6409  0000  5011   000000000 Platy zaměstnanců v pracovním                                                             277 000,00

6409  0000  5021   000000000 Ostatní osobní výdaje                                                                           204 500,00

6409  0000  5031   000000000 Povin.pojistné na soc.zab.a př                                                                 69 250,00

6409  0000  5032   000000000 Povinné pojistné na veřejné zd                                                                24 930,00

6409  0000  5038   000000000 Povinné pojistné na úrazové po                                                                 1 200,00

6409  0000  5136   000000000 Knihy, učební pomůcky a tisk                                                                    2 000,00

6409  0000  5137   000000000 Drobný hmotný dlouhodobý majet                                                           50 000,00

6409  0000  5139   000000000 Nákup materiálu jinde nezařaze                                                              70 636,00

6409  0000  5151   000000000 Studená voda                                                                                         2 500,00

6409  0000  5153   000000000 Plyn                                                                                                    17 800,00

6409  0000  5154   000000000 Elektrická energie                                                                                 15 700,00

6409  0000  5161   000000000 Služby pošt                                                                                            7 000,00

6409  0000  5162   000000000 Služby telekomunikací a radiok                                                               40 000,00

6409  0000  5163   000000000 Služby peněžních ústavů                                                                          2 200,00

6409  0000  5164   000000000 Nájemné                                                                                             41 000,00

6409  0000  5167   000000000 Služby školení a vzdělávání                                                                    50 000,00

6409  0000  5169   000000000 Nákup ostatních služeb                                                                        616 790,00

6409  0000  5171   000000000 Opravy a udržování                                                                                 4 000,00

6409  0000  5173   000000000 Cestovné (tuzemské i zahraničn                                                                5 000,00

6409  0000  5175   000000000 Pohoštění-školení                                                                                 32 000,00

6409  0000  5179   000000000 Ostatní nákupy jinde nezařazen                                                               12 000,00

6409  0000  5222   000000000 Neinvestiční transfery spolkům                                                                11 500,00

6409  0000  5229   000000000 Ost.neinvestiční transfery nez                                                                    9 500,00

  Org:   0000                                                                                                                                  1 566 506,00  **

Celkem  Par:  6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené                                                                          1 566 506,00

 

Vyvěšeno dne:

Razítko:

Podpis:

Sejmuto dne:

Razítko:

Podpis:


Svazek obcí Blatenska                                                                                                             KEO-W 1.9.226 / Uc19s

  Návrh rozpočtu roku 2016                                                                          zpracováno  20.10.2015

                                                                                                                                               strana:  3 / 3

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

   Par    Org     Pol      N+Z+Uz   Popis                                                                                           Návrh rozpočtu

        V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek                                                                        1 573 956,00

     Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

     Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE                                                                                                              1 573 956,00

     Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE                                                                                                                  0,00

Vyvěšeno dne:

Razítko:

Podpis:

Sejmuto dne:

Razítko:

Podpis:


 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-rozpoctu-sobu-na-2016-vyveseno-sejmuto.pdf 171.1 Kb