Archiv

Pozvánka na jednání zasupitelstva obce

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce, které se bude konat dne 18.12.2014 v obecní místnosti v Zámlyní

Pozvánka

na veřejné jednání zastupitelstva obce Předmíř konané  

dne 18.12.2014 v 19 hod. v obecní místnosti v Zámlyní

 

Program:     

  • schválení programu
  • volba ověřovatelů
  • rozpočtová změna
  • zpráva z dílčího přezkumu hospodaření
  • žádost svazu tělesně postižených na příspěvek na rok 2015
  • návrh ceny vodného od spol. Čevak a.s. na r. 2015
  • rozpočet obce na r. 2015
  • rozpočtový výhled na r. 2016 – 2017
  • dotace POV 2015
  • spolufinancování protidrogové politiky Jihočeského kraje v r. 2015

 

 

 

Diskuse:    

 

  

V Předmíři  dne 10.12..2014

                                                                                                                      Ing. Pavel Karlík

                                                                                                                      starosta obce

Vyvěšeno:  10.12.2014                                                                      Sejmuto: