Archiv

Informace FÚ pro podání daně z nemovitosti

Informace Finančního úřadu Jčk k blížícímu se termínu pro podání přiznání z daně nemovitosti

Finanční úřad pro Jihočeský kraj

Mánesova 1803/3a, 371 87 České Budějovice

 

 

Územní pracoviště ve Strakonicích

Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice

Oddělení majetkových daní

 

Informace k dani z nemovitých věcí

na zdaňovací období roku 2022 pro obec:

 

P Ř E D M Í Ř

 

údaje k dani z pozemků

katastrální území (k. ú.)             kód k.ú.   prům. cena zem. půdy (Kč/m2)    zjednodušená evidence pozemků

Metly

693537

4,33

není

Předmíř

734349

5,02

není

Řiště

745791

5,02

není

Zámlyní

790923

5,20

není

 

 

 

Koeficient pro stavební pozemky (F) je stanoven ze zákona na celém území obce takto:

k.ú. Metly

1,0

k.ú. Předmíř

1,0

k.ú. Řiště

1,0

k.ú. Zámlyní

1,0

           

 

údaje k dani ze staveb a jednotek

 

Koeficient je pro níže uvedený předmět daně stanoven ze zákona na celém území obce takto:

budova obytného domu (H)

ostatní budova tvořící příslušenství k budově obytného domu (I)

zdanitelná jednotka, jejíž převažující část podlahové plochy je užívaná pro bydlení – byt (R)

ostatní zdanitelná jednotka (Z)

k.ú. Metly

1,0

k.ú. Předmíř

1,0

k.ú. Řiště

1,0

k.ú. Zámlyní

1,0

 

 

Podání daňového přiznání

Daňové přiznání, případně dílčí daňové přiznání, je na zdaňovací období roku 2022 nutno podat příslušnému územnímu pracovišti, kde je umístěn spis poplatníka, nejpozději do 31. ledna 2022. Noví poplatníci daně podají daňové přiznání na územní pracoviště dle pokynu GFŘ – D – 41, který je k dispozici na každém územním pracovišti, případně na níže uvedené internetové adrese.

 

Přiznání k dani z nemovitých věcí lze zpracovat s využitím daňového portálu na internetové adrese: http://www.financnisprava.cz. V aplikaci „Daň z nemovitých věcí – koeficienty“ jsou pro zpracování daňového přiznání dostupné údaje za celou Českou republiku.

 

Pokud nebylo daňové přiznání podáno včas, případně nebylo podáno vůbec, vzniká při splnění zákonných podmínek poplatníkovi daně povinnost uhradit pokutu.

 

 

plaCENÍ daně z nemovitých věcí

Nepřesahuje-li celková roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je pro všechny poplatníky daně splatná najednou do 31. května 2022. Ke stejnému datu lze zaplatit daň najednou i při vyšší částce.

Činí-li celková daň více jak 5 000 Kč, je daň splatná ve dvou stejných splátkách; u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb splatných nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu 2022, u ostatních poplatníků daně splatných nejpozději do 31. května a do 30. listopadu 2022.

 

Není-li splátka daně nebo splatná daň uhrazena nejpozději v den její splatnosti, vzniká poplatníkovi při splnění zákonných podmínek povinnost uhradit úrok z prodlení.

 

bezhotovostní placení daně

bankovní účet Finančního úřadu pro Jihočeský kraj - číslo:   7755-77627231/0710

 

IBAN: CZ25 0710 0077 5500 7762 7231           BIC kód: CNBACZPP

 

konstantní symbol:     1148 – platba převodním příkazem

variabilní symbol:       fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ

 

úhrada daně prostřednictvím SIPO

 

Služba umožňuje poplatníkům bezstarostné placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO podle Podmínek zveřejněných Finanční správou.

 

Pro zřízení služby poplatník vyplní Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO“ a s dokladem o přidělení spojovacího čísla SIPO nebo aktuálním rozpisem bezhotovostní platby SIPO doručí územnímu pracovišti, na němž má veden spis k dani z nemovitých věcí. Spojovací číslo SIPO lze případně získat na kterékoliv poště. Pokud poplatník předá podklady do 31. ledna 2022, bude daň hrazena prostřednictvím SIPO od roku 2022. Daň bude automaticky hrazena i v následujících zdaňovacích obdobích i v případě změny výše stanovené daně z nemovitých věcí.

 

 

 

zaslání údajů pro placení daně na e-mail

 

Poplatníkům s touto zřízenou službou zašle správce daně před splatností první splátky daně každý rok informaci s údaji pro placení daně na jimi určenou e-mailovou adresu, tj. údaji o výši stanovené daně, nedoplatku nebo přeplatku, údaji pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícího platbu prostřednictvím internetového bankovnictví i mobilních platebních aplikací. V případě, že poplatník opomene uhradit daň včas, zašle správce daně na e-mail následně vyrozumění o nedoplatku.

 

Pro zřízení služby od roku 2022 poplatník doručí vyplněnou „Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailemdo 15. března 2022 na územní pracoviště, na němž má uložen spis k dani z nemovitých věcí. Údaje pro placení daně z nemovitých věcí budou poplatníkovi automaticky zasílány e‑mailem i v následujících zdaňovacích obdobích.

 

Služba je elektronickou náhradou za každoročně zasílané složenky pro placení daně a není určena právnickým osobám se zřízenou datovou schránkou, kterým správce daně zasílá podrobnou informaci pro placení daně do datové schránky, ani poplatníkům, kteří platí daň prostřednictvím SIPO, jimž je zasílán rozpis plateb SIPO.

 

úhrada daně v hotovosti

 

S ohledem na aktuální stav je preferována úhrada daně z nemovitých věcí bezhotovostně převodem z bankovního účtu nebo prostřednictvím složenky podané na poštovním úřadě. O možnosti úhrady daně z nemovitých věcí v hotovosti na Územním pracovišti je nutno se předem telefonicky informovat.

 

           NECHOĎTE – VOLEJTE – PODEJTE

 

Finanční úřad pro Jihočeský kraj zveřejňuje telefonní čísla, na kterých Vám nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí tak, abyste nemuseli podstupovat rizika spojená s dopravou a osobní přítomností na finančním úřadě a jeho územních pracovištích (dále „ÚP“).

ÚP v Českých Budějovicích, F.A. Gerstnera 1/5, Č.Budějovice

         387 723 239

 

ÚP v Týně nad Vltavou, Nádražní 235, Týn nad Vltavou

          387 722 239

 

ÚP v Českém Krumlově, Vyšehrad 169, Č. Krumlov

          380 760 358

 

ÚP v Jindřichově Hradci, Česká ulice 1284, J. Hradec                  

          384 353 416

 

ÚP v Třeboni, Vrchlického 47, Třeboň

          384 752 333

 

ÚP v Písku, Nábřeží 1. máje, Písek

          382 750 444

 

ÚP v Milevsku, Za Radnicí 12, Milevsko

          382 566 444

 

ÚP v Prachaticích, Vodňanská 376, Prachatice

          388 371 367

 

ÚP ve Vimperku, 1. máje 200, Vimperk

          388 451 354

 

ÚP ve Strakonicích, Na Ohradě 1067, Strakonice

          383 363 437

 

ÚP v Táboře, Budějovická 2923, Tábor

          381 480 342

 

ÚP v Soběslavi, Wilsonova 113, Soběslav

          381 545 345

 

 

 

Vyřizující územní pracoviště je určeno především podle místa pobytu poplatníka. Pokud se místo pobytu nenachází v Jihočeském kraji a nevíte, které územní pracoviště je ve Vašem případě vyřizující, volejte

 

FÚ pro Jihočeský kraj, Mánesova 1803/3a, Č. Budějovice

          387 722 205

 

 

Pracovníci správce daně se Vám budou ve věci daně z nemovitých věcí na uvedených telefonech věnovat každý pracovní den, vždy MINIMÁLNĚ v době

 

Po, St 8:00 – 16:30               Út, Čt 8:00 – 14:30

 

 Pá 8:00 – 13.30

 

ve dnech od 3. ledna do 7. února 2022

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
letak-nechodte-volejte-podejte-akce-2022.pdf 110.1 Kb
letak-verze-web.pdf 135 Kb
predmir-2022.pdf 140.3 Kb