Vyhlášky, předpisy
Obecně závazná vyhláška obce Předmíř č. 2/2023

Obecně závazná vyhláška obce Předmíř č. 2/2023 o místním poplatku ze psů


Obecně závazná vyhláška obce Předmíř č. 1/2023

Obecně závazná vyhláška obce Předmíř č. 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství


Změna místního poplatku za svoz odpadu

Zastupitelstvo obce vydává usnesením č. 06/06/2020 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020


Obecně závazná vyhláška č. 4/2015

Vyhláška o místním poplatku ze psů


Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Obecně závazná vyhláška č. 2/2015

Vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem


Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

Požární řád obce


Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška obce Předmíř č. 5/2011 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno


Obecně závazná vyhláška č. 3/2011

Obecně závazná vyhláška obce Předmíř č. 3/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Předmíř


Obecně závazná vyhláška č. 1/2011

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů