Zastupitelstvo obce

Složení zastupitelstva obce

Období


Členové zastupitelstva

Volební období: 19.10.2022 - 30.09.2026
Složení platné v období: 19.10.2022 - 30.09.2026

Pozice: starosta
Jméno: Ing. Pavel Karlík
Politická příslušnost: BEZPP
E-mail: starosta@predmir.cz
Telefon: +420724378134
Funkce: starosta obce

Pozice: místostarosta
Jméno: Ing. David Kub
Politická příslušnost: BEZPP
Telefon: +420725149094
Funkce: místostarostka obce

Pozice: místostarosta
Jméno: Bc. Hana Lukášová
Politická příslušnost: BEZPP
Telefon: +420606724361
Funkce: místostarostka obce

Jméno: Ing. Ivana Boukalová
Politická příslušnost: BEZPP
Telefon: +420724887171
Komise: Finanční výbor

Jméno: Pavla Krejčí
Politická příslušnost: BEZPP
Telefon: +420732722972
Komise: Kontrolní výbor

Jméno: Jan Martínek
Politická příslušnost: BEZPP
Telefon: +420734716720

Jméno: Tomáš Palivec
Politická příslušnost: BEZPP
Telefon: +420602536015


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.