Úřední deska, Informace

Navýšení poplatku za svoz odpadu

Od 1. 1. 2022 došlo v souvislosti se změnou zákona (zrušení slevy na poplatníka) k navýšení poplatku za svoz odpadu na 700,- Kč/osobu