Úřední deska, Informace

Informace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce

Obecní úřad Předmíř v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Předmíř, svolaného dosavadním starostou obce Ing. Pavlem Karlíkem, v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

 

INFORMACE

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Předmíř

 

Obecní úřad Předmíř v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Předmíř, svolaného dosavadním starostou obce Ing. Pavlem Karlíkem, v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání:            Obec Předmíř – místnost obecního úřadu, Předmíř 43

Doba konání:                        18. 10. 2022 od 18:30

Navržený program:

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Volba starosty a místostarosty

a) určení počtu místostarostů

b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolnění (§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích)

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty

d) volba starosty

e) volba místostarosty

4) Zřízení finančního a kontrolního výboru

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

b) volba předsedy finančního výboru

c) volba předsedy kontrolního výboru

d) volba členů finančního výboru

e) volba členů kontrolního výboru

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva             (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)

6) Diskuse

 

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

 

 

V Předmíři, dne 10. 10. 2022                        dosavadní starosta obce Předmíř Ing. Pavel Karlík

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 10. 10. 2022                                  

Sejmuto z úřední desky dne:                                                 Jméno a podpis:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-ustavujici-zast.pdf 389.7 Kb