Zastupitelstvo obce

Složení zastupitelstva obce

Období


Členové zastupitelstva

Volební období: 00.00.0000 - dosud
Složení platné v období: 00.00.0000 - dosud

Pozice: starosta
Jméno: Ing. Pavel Karlík
Politická příslušnost: BEZPP
E-mail: starosta@predmir.cz
Telefon: 724378134
Funkce: starosta obce

Pozice: místostarosta
Jméno: Hana Lukášová
Politická příslušnost: BEZPP
Telefon: 606724361
Funkce: místostarostka obce

Pozice: místostarosta
Jméno: Tomáš Palivec
Politická příslušnost: BEZPP
Telefon: 602536015
Funkce: místostarosta obce

Jméno: Ing. Ivana Boukalová
Politická příslušnost: BEZPP

Jméno: Ing. Pavel Hop
Politická příslušnost: BEZPP
Komise: Kontrolní výbor

Jméno: Pavla Krejčí
Politická příslušnost: BEZPP

Jméno: Ing. David Kub
Politická příslušnost: BEZPP
Komise: Finanční výbor


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.