Výměna technologie úpravny vody

Výměna technologie úpravny vody

V roce 2016 byla podána žádost o finanční podporu z grantového programu Jihočeského kraje "Rozvoj venkova a krajiny - opatření Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury" na realizaci akce "Výměna technologie úpravny vody v Předmíři". Bohužel v tomto roce nebyla akce podpořena. Poučeni z chyb, byla podána v roce 2017 podána žádost znovu s pozitivním výsledkem. Na realizace akce obec získala dotaci 460 tis. Kč, celkové náklady činily 761 tis. Kč. Na úpravně vody došlo k kompletní demontáži technologie z 80. let a instalována technologie nová, umožňující kontinuální dávkování chemie a vzdálený dohled nad provozem. Výměnu provedla firma VODASERVIS s.r.o. ze Žďáru nad Sázavou.