Rozsvěcování vánočního stromečku

Rozsvěcování vánočního stromečku

Adventní čas jsme zahájili v Předmíři již tradičně. První adventní sobotu se konalo v zasedací místnosti OÚ pletení adventních věnců, na které navazovalo rozsvícení vánočního stromku. V letošním roce doznala tato akce několik změn. První, zásadní, bylo přesunutí stromečku z horní části návsi pod budovu obecního úřadu. Druhá změna, se týkala programu - v letošním roce vystoupili pouze místní děti, které si pod vedením Jany, Terezy, Olči, Jarči a Martina připravili krátké vystoupení. A změna třetí, poslední, se týkala původu stromku - v letošním roce jsme nemuseli kácet v obecních lesích, ale strom věnovali manželé Frýzkovi z Předmíře. Všem děkujeme.