Rekonstrukce budovy OÚ - výměna střešní krytiny

Rekonstrukce budovy OÚ - výměna střešní krytiny

Na podzim došlo k výměně střešní krytiny na budově OÚ. Tato akce byla spolufinancovaná z grantu "Program obnovy venkova Jihočeského kraje 2017" částkou 220 tis. Kč. Celkové náklady činily 735 tis. Kč. V rámci realizace došlo k výměně původní eternitové krytiny (která mj. vyžadovala každoroční údržbu a ohrožovala okolí pádem popraskaných šablon) za novou betonovou krytinu.