Záměry obce dle § 39 zák. č. 128/2000 Sb.

Oznámení o zveřejnění záměru pachtu pozemku

Obec Předmíř zveřejňuje podle § 39 zákona 128/2000 Sb. záměr propachtovat pozemek parc. číslo 1122 v k. ú. Řiště

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-1-2024.pdf 191 Kb

Oznámení o zveřejnění záměru uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě

Obec Předmíř zveřejňuje podle § 39 zákona 128/2000 Sb. záměr uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-12-2023.pdf 191.4 Kb

Oznámení o zveřejnění záměru změny nájemních smluv

Obec Předmíř zveřejňuje podle § 39 zákona 128/2000 Sb., záměr změny nájemní smlouvy - pozemek Zámlyní

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-10-2023.pdf 187.3 Kb

Oznámení o zveřejnění záměru změny nájemních smluv

Obec Předmíř zveřejňuje podle § 39 zákona 128/2000 Sb. záměr změny nájemních smluv - zahrádky

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-11-2023.pdf 187.3 Kb

Oznámení o zveřejnění záměru změny nájemních smluv

Obec Předmíř zveřejňuje podle § 39 zákona 128/2000 Sb., záměr změny nájemních smluv - domy

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-6-9-2023.pdf 189.4 Kb

Oznámení o zveřejnění záměru

Obec Předmíř zveřejňuje podle § 39 zákona 128/2000 Sb. záměr pronájmu bytu v Předmíři č. 27

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zadost554922978.pdf 210.5 Kb
zamer-4-2023376828985.pdf 196 Kb

Oznámení o zveřejnění záměru

Obec Předmíř zveřejňuje podle § 39 zákona 128/2000 Sb. záměr pronájmu bytu v Předmíři č. 27

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zadost.pdf 210.5 Kb
zamer-5-2023183585554.pdf 195.5 Kb

Oznámení o zveřejnění záměru uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Obec Předmíř zveřejňuje podle § 39 zákona 128/2000 Sb. záměr uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-3-2023.pdf 189.8 Kb

Oznámení o zveřejnění záměru uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě

Obec Předmíř zveřejňuje podle § 39 zákona 128/2000 Sb. záměr uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-2-2023220146304.pdf 192.2 Kb

Oznámení o zveřejnění záměru uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene

Obec Předmíř zveřejňuje podle § 39 zákona 128/2000 Sb. záměr uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-1-2023.pdf 190.1 Kb

Oznámení o zveřejnění záměru

Obec Předmíř zveřejňuje podle § 39 zákona 128/2000 Sb. záměr uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu vodovodu pro veřejnou potřebu a jiného vodohospodářského majetku obce Předmíř za účelem jeho správy a provozování

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-12-2022.pdf 191.8 Kb

Oznámení o zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy

Obec Předmíř zveřejňuje podle § 39 zákona 128/2000 Sb. záměr změny nájemní smlouvy - obchod

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-10-2022245505388.pdf 186.1 Kb

Oznámení o zveřejnění záměru změny nájemních smluv

Obec Předmíř zveřejňuje podle § 39 zákona 128/2000 Sb. záměr změny nájemních smluv - zahrádky

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-11-2022a.pdf 187 Kb

Oznámení o zveřejnění záměru změny nájemních smluv

Obec Předmíř zveřejňuje podle § 39 zákona 128/2000 Sb., záměr změny nájemních smluv - domy

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-6-9-2022.pdf 189.2 Kb

Oznámení o zveřejnění záměru uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene

Obec Předmíř zveřejňuje podle § 39 zákona 128/2000 Sb. záměr uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-5-2022575633331.pdf 190 Kb

Oznámení o zveřejnění záměru směny pozemku

Obec Předmíř zveřejňuje podle § 39 zákona 128/2000 Sb. záměr směny pozemku

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-4-2022.pdf 187.9 Kb

Oznámení o zveřejnění záměru uzavření darovací smlouvy smlouvy

Obec Předmíř zveřejňuje podle § 39 zákona 128/2000 Sb. záměr uzavření darovací smlouvy

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-3-2022.pdf 187.5 Kb

Oznámení o zveřejnění záměru

Obec Předmíř zveřejňuje podle § 39 zákona 128/2000 Sb. záměr uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě – „Řiště – veřejné osvětlení“

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-1-2022725931254.pdf 190.5 Kb

Oznámení o zveřejnění záměru uzavření směnné smlouvy

Obec Předmíř zveřejňuje podle § 39 zákona 128/2000 Sb. záměr uzavření směnné smlouvy

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-15-2021.pdf 212.3 Kb

Oznámení o zveřejnění záměru uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Obec Předmíř zveřejňuje podle § 39 zákona 128/2000 Sb. záměr uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-14-2021.pdf 191 Kb

Oznámení o zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy

Obec Předmíř zveřejňuje podle § 39 zákona 128/2000 Sb. záměr změny nájemní smlouvy

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-9-2021515721425.pdf 187.7 Kb
zamer-10-2021174032844.pdf 187.1 Kb
zamer-11-2021706689373.pdf 187.2 Kb
zamer-12-2021380324273.pdf 187.1 Kb
zamer-13-2021507006933.pdf 188.9 Kb

Oznámení o zveřejnění záměru

Obec Předmíř zveřejňuje podle § 39 zákona 128/2000 Sb. záměr pronájmu pozemku.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-8-2021.pdf 188 Kb

Oznámení o zveřejnění záměru

Obec Předmíř zveřejňuje podle § 39 zákona 128/2000 Sb. záměr směny pozemku z důvodu realizace stavby - úprava účelové komunikace.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-7-2021.pdf 357.6 Kb

Oznámení o zveřejnění záměru

Obec Předmíř zveřejňuje podle § 39 zákona 128/2000 Sb. záměr uzavření darovací smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí mezi Jihočeským krajem a obcí Předmíř

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-6-2021596266546.pdf 211.9 Kb

Oznámení o zveřejnění záměru

Obec Předmíř zveřejňuje podle § 39 zákona 128/2000 Sb. záměr uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě a ke smlouvě o hospodaření v lesních porostech

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-5-2021273966217.pdf 186.1 Kb

Oznámení o zveřejnění záměru

Obec Předmíř zveřejňuje podle § 39 zákona 128/2000 Sb. záměr uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-3-2021.pdf 289.4 Kb

Oznámení o zveřejnění záměru pronájmu zahrádek

Obec Předmíř zveřejňuje podle § 39 zákona 128/2000 Sb. záměr pronájmu zahrádek

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-2-2021.pdf 187.3 Kb

Oznámení o zveřejnění záměru směny pozemku

Obec Předmíř zveřejňuje podle § 39 zákona 128/2000 Sb. záměr směny pozemku

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-4-2021.pdf 188.7 Kb

Oznámení o zveřejnění záměru pronájmu domu

Obec Předmíř zveřejňuje podle § 39 zákona 128/2000 Sb. záměr pronájmu domu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-1-2021.pdf 186.8 Kb

Oznámení o zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy

Obec Předmíř zveřejňuje podle § 39 zákona 128/2000 Sb. záměr změny nájemní smlouvy

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-8-2020.pdf 189.5 Kb

Oznámení o zveřejnění záměru změny nájemních smluv

Obec Předmíř zveřejňuje podle § 39 zákona 128/2000 Sb., záměr změny nájemních smluv

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-4-2020.pdf 186.2 Kb
zamer-5-2020.pdf 186.4 Kb
zamer-6-2020.pdf 186.5 Kb
zamer-7-2020.pdf 186.1 Kb

Zveřejnění záměru č. 3/2020

Obec Předmíř zveřejňuje záměr prodeje části pozemku parc. číslo 2181/2 v k.ú. Předmíř.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
gp-2181.pdf 623.6 Kb
zamer-3-2020.pdf 189.6 Kb

Zveřejnění záměru č. 2/2020

Obec Předmíř zveřejňuje záměr prodeje části pozemku parc. číslo 2284 v k.ú. Předmíř se směnou za pozemek parc.číslo st. 96 v k.ú. Předmíř

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-2-2020.pdf 191.5 Kb

Zveřejnění záměru č. 1/2020

Obec Předmíř zveřejňuje záměr pronájmu domku č.p. 59 v k.ú. Předmíř

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
domky-1-2020-1-.pdf 380.4 Kb

Zveřejnění záměrů zmeny nájemních smluv

Obec Předmíř zveřejňuje záměry změny nájemních smluv

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
prilohy-28422.zip 871.2 Kb
domky-4-2019.pdf 183.8 Kb
domky-5-2019.pdf 184 Kb
domky-6-2019.pdf 183.9 Kb
domky-7-2019.pdf 183.8 Kb

Záměr č. 1/2019

Zveřejnění záměru propachtování pozemku parc. číslo 1137/2 v k.ú. Řiště

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-1-2019.pdf 389.9 Kb

Záměr č. 2/2019

Zveřejnění záměru propachtování pozemku parc. číslo 2027 v k.ú. Metly

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-2-2019.pdf 388.8 Kb

Oznámení o zveřejnění záměru pachtu pozemku

Obec Předmíř zveřejňuje podle § 39 zákona 128/2000 Sb. záměr pachtu pozemku v k. ú. Řiště

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-9-2018-pacht-riste.pdf 373.3 Kb

Oznámení o zveřejnění záměru změny nájemních smluv

Obec Předmíř zveřejňuje podle § 39 zákona 128/2000 Sb. záměr změny nájemních smluv

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-5-2018.pdf 373.8 Kb
zamer-6-2018.pdf 373.7 Kb
zamer-7-2018.pdf 373.6 Kb
zamer-8-2018.pdf 0 Kb

Záměr č. 4 / 2018

Záměr pronájmu nebytových prostor v Předmíři - obchod v č.p. 27

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-4-2018-prodejna.pdf 386.5 Kb

Záměr č. 3 / 2018

Obec Předmíř zveřejňuje záměr prodeje pozemku v k. ú. Metly

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-3-2018891195971.pdf 383.3 Kb

Záměr č. 1/2018

Obec Předmíř zveřejňuje záměr směny pozemků v k. ú. Řiště

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-1-2018-mat.pdf 1048.7 Kb

Záměr č. 2/2018

Obec Předmíř zveřejňuje záměr směny pozemků v k. ú. Řiště

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-2-2018-kru.pdf 715.7 Kb

Záměr č. 5/2017

Obec Předmíř zveřejňuje záměr změny nájemní smlouvy - "povodňový" domek Předmíř č.p. 57

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-5-2017.pdf 389.2 Kb

Záměr č. 6/2017

Obec Předmíř zveřejňuje záměr změny nájemní smlouvy - "povodňový" domek Předmíř č.p. 58

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-6-2017.pdf 389.1 Kb

Záměr č. 7/2017

Obec Předmíř zveřejňuje záměr změny nájemní smlouvy - "povodňový" domek Předmíř č.p. 59

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-7-2017.pdf 388.6 Kb

Záměr č. 4/2017

Obec Předmíř zveřejňuje záměr změny nájemní smlouvy - "povodňový" domek Předmíř č.p. 2

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer4-2017-zmena-smlouvy.pdf 389 Kb

Záměr 3/2017

Oznámení o zveřejnění záměru č. 3/2017 - směna pozemků

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-3-2017-smena-agraspol.pdf 1094 Kb

Záměr č. 2/2017 - pronájem nebytových prostor

Oznámení o zveřejnění záměru č. 2/2017 - pronájem nebytových prostor v č.p. 27 v k.ú. Předmíř (budova obchodu)

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-2-2017.pdf 389 Kb

Záměr č. 1/2017 prodej pozemku

Oznámení o zveřejnění záměru č. 1/2017 - prodej pozemku parc. číslo 1413 v k.ú. Předmíř

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-zamer-c.-1-2017.pdf 286.3 Kb
zamer-1-2017.pdf 446.4 Kb

Záměr pachtu pozemků

Oznámení o zveřejnění záměru č. 5/2016 o pachtu zemědělstkých pozemků

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-5-2016-pacht.pdf 390.7 Kb
zamer-5-2016-pacht-priloha695546441.pdf 354.1 Kb

Záměr změny nájemní smlouvy

Zveřejnění záměrů změny nájemní smlouvy - prodloužení doby nájmu

Zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy podle § 39 odst. zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů - prodloužení doby trvání nájmu od 1.1. do 31.12.2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-1-2016.pdf 461.3 Kb
zamer-2-2016.pdf 461.5 Kb
zamer-3-2016.pdf 461.5 Kb
zamer-4-2016.pdf 461.9 Kb

Záměr č. 4/2015

Záměry obce dle § 39 zák. č. 128/2000 Sb. o pronájmu obecních domků

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
4-2015.pdf 70 Kb

Záměr č. 3/2015

Záměr směny části pozemku parc. číslo 2235 a 2236 v k.ú. Předmíř

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-3-2015-cesta.pdf 42 Kb

Záměr č. 2/20015

Záměr pronájmu obecního domku v Předmíři č.p. 58

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-2-2015-domek-c.p.58.pdf 37.8 Kb

Záměr č. 1/2015

Záměr pronájmu pozemku parc. číslo 2036 v k.ú. Metly

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-1-2015.pdf 11.4 Kb

Záměr č. 7/2014

Záměr pronájmu obecního domku v Předmíři č.p. 59

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-c.7-2014.pdf 108.3 Kb

Záměr č.8/2014

Záměr č.8/2014 - pronájem obecního domku v Předmíři č.p. 57 na pozemku parc. st.
169 v k.ú. Předmíř, s garáží na parc. st. 173 a zahradou na části pozemku
parc. čís. 1347/16 vše v k.ú. Předmíř

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-8-2014-domek-c.p.57.docx 13 Kb

Záměr č.9/2014

Záměr č.9/2014 - pronájem obecního domku v Předmíři č.p. 2 na pozemku parc. st.
165 v k.ú. Předmíř, s garáží a zahradou na části pozemku
parc. čís. 1347/15 vše v k.ú. Předmíř

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-9-2014-domek-c.p.2.docx 13 Kb

Záměr č. 6/2014

Záměr výpůjčky části pozemku parc. číslo 1347/15 v k.ú. Předmíř

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-6-2014.docx 215.5 Kb

Záměr č. 5/2014

Záměr pronájmu pozemku parc číslo 432/2 v k.ú. Metly

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-5-2014.pdf 97 Kb

Záměr č. 4/2014

Záměr prodeje pozemku parc. číslo 1431/4 v k.ú. Předmíř

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-4-2014.docx 215.4 Kb

Záměr č. 3/2014

Záměr pronájmu obecního domku v Předmíři č.p. 59

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-3-2014-domek-c.p.59.pdf.docx 12.7 Kb

Záměr č. 1/2014

Záměr prodeje pozemku parc. číslo 353/4 v k.ú. Zámlyní

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-1-2014-komplet.pdf 564.9 Kb

Záměr č. 2/2014

Záměr prodeje pozemku parc. číslo 353/3 v k.ú. Zámlyní

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-2-2014-komplet.pdf 439.3 Kb