Vybudování plochy pro uložení obecní techniky

Vybudování plochy pro uložení obecní techniky

V průběhu roku 2021 byla zahájena výstavba areálu pro uložení obecní techniky. V první etapě došlo k vybudování zpevněné plochy, kompletního oplocení, dvou vjezdových bran a vrat. Celkové náklady činily 833 521,- Kč. Z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje byla na tuto akci získána dotace 270 000,- Kč