Oprava místní komunikace na p.č. 1431/1

Oprava místní komunikace na p.č. 1431/1 v k.ú. Předmíř

V roce 2021 se podařilo získat dotaci z grantového programu Jihočeského kraje "Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací". Realizace této akce se uskutečnila v měsíci září. Došlo k výměně vrchní vrstvy vozovky, osazení betonových obrub a příčného odvodňovacího žlabu. Po odstranění vrchní vrstvy byly objeveny a zprovozněny šoupata vodovodního řadu pro přilehlé nemovitosti. Celkové náklady činily 882 903,- Kč a Jihočeský kraj se na této částce podílel dotací 385 456,- Kč.