Oprava kanceláře OÚ

Oprava kanceláře OÚ

V rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 získala obec finanční prostředky na opravu kanceláře OÚ v Předmíři. Cílem byla výměna podlahových krytin, instalace stropního podhledu, instalace topných panelů aby se v budoucnu mohl připojit tepelný zdroj, výmalba a výměna kancelářského nýbytku.

Po zahájení stavebních prací byl zjištěn nevyhovující stav el. rozvodu, a rozvodu internetu. Dispozice místností také nebyly optimální a po demontáži starých toalet a kontrole odpadního vedení bylo rozhodnuto o provedení kompletní rekonstrukce prostor OÚ s navýšením spoluúčasti obecního rozpočtu. 

Výsledkem jsou prostory, které vyhovují současným nárokům, instalace elektrického kotle a rozvodů tepla s dálkovým řízením, oprava toalet včetně opravy odtoku, nově byla zřízená technická místnost (původně nevyužívaná) s novým el. rozvaděčem, elektrickým kotlem, centrálou místního rozhlasu a internetu. Prostory byly nově vyštukovány a vymalovány a závěrem došlo k montáži nového nábytku. Původní kancelář bude po přestěhování všech dokumentů sloužit jako archiv dokumentů.