Nákup techniky na údržbu veřejných prostranství

Nákup techniky na údržbu veřejných prostranství

V měsíci červnu došlo k realizaci akce "Nákup techniky na údržbu veřejných prostranství". Byl zakoupen nový mulčer za obecní traktor, který nahradil starý a již nevyhovující stroj. Dodavatelem byla firma STROM Praha a.s., servisní středisko Lnáře. Tato akce byla spolufinancována z grantového programu "Podpora obnova venkova Jihočeského kraje v roce 2020". Celkové náklady činily 212 960,- Kč vč. DPH, výše grantu byla 126 000,- Kč. Vlastní podíl obce činil 86 960,- Kč 

JIHOČESKÝ KRAJ