Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

V neděli 6. 1. 2019 se uskutečnila ve všech našich obcích charitativní Tříkrálová sbírka. Tato akce se konala pod záštitou Oblastní charity Strakonice. Občané našich obcí přispěli částkou 9 749,- Kč. Výsledky této sbírky jsou uvedeny zde.A tady je poděkování paní Olgy Medlínové - ředitelky Oblastní charity Strakonice:

Když projíždím obcemi a vidím požehnání na vratech či na dveřích, musím se usmívat. Dobře vím, kolik je za tím mravenčí práce dospělých, a kolik toho našlapaly dětské nožky. Usmívám se také proto, že si uvědomuji, kolik lidí tři králové potěšili a do kolika domácností přinesli požehnání napsané svěcenou křídou.

Jsem velmi vděčna všem, kteří se na sbírce podíleli, spolupracovali a podporovali jí. Také upřímně děkuji všem, kteří přívětivě vítali koledníčky a přispěli na dobrou věc.

Po sbírce ve mně doznívá ta síla setkávání se lidí s lidmi, setkání v srdečné a milé atmosféře. Tento pocit beru jako obrovský dar do nového roku pro ty co přicházeli i pro ty, co ochotně otevírali své dveře a svá srdce.

Děkuji Vám.

Olga Medlínová,

Ředitelka Oblastní charity Strakonice