Exkurze do Liqui B

Exkurze do Liqui B

V sobotu 23. 3. se konala exkurze do Zámeckého lihovaru a pivovaru v Blatné.  Pro přihlášené, kterých bylo 40, byl v 16:30 připraven autobus. Po příjezdu do pivovaru se všichni usadili ve stylovém sálku a po příchodu pana Václava Šitnera, jednoho z majitelů, mohla exkurze začít.  Pan Šitner nejdříve všechny přítomné seznámil s historií pivovarnictví v Blatné, která sahá až do 15. století, stejně jako s historií lihovarnictví, která spadá až do r. 1885. Poté nás, společně se svojí dcerou, provedl výrobnou a seznámil s procesem výroby všech lahodných moků. Po zhruba hodině jsme se vrátili na svá místa v sále, kde bylo připraveno malé občerstvení, příjemná obsluha, Míra Palivec s harmonikou a kytarou, no a samozřejmě i blatenské pivo a lihoviny. O půlnoci pak autobus rozvezl (téměř) všechny do svých domovů.