Stavění májky a čarodějnický rej 2016

Stavění májky a čarodějnický rej 2016

Tak jako každý rok se členové a členky SDH Předmíř zhostili stavění májky a nově i vatry. Vše se uskutečnilo pod taktovkou místostarosty obce pana Václava Houdka. Tato akce se připravuje již od ranních hodin a končí většinou nad ránem dalšího dne. Obnáší poražení stromu v lese, oloupání kůry stromu, upletení věnce, ozdobení stromu fábory a poté samotné postavení májky, které se letos obešlo bez závad hlavně díky letitým zkušenostem hlavních aktérů. Následné hlídání májky zpestřily Jana Vrátná a Tereza Fořtová rejem čarodějů a čarodějnic, které připravily ve spolupráci s obcí pro místní i přespolní děti. Součástí byly soutěže s odměnami, zapálení vatry zaklínadlem, které se naučily děti během pochodu obcí k vatře a opékáním buřtů na terase hospody. Tento rej, navzdory tomu, že byl připraven narychlo, byl zdařilý, a proto děvčatům patří velký dík za organizaci. Děti odcházely unavené a spokojené.