Setkání důchodců 2016

Setkání důchodců 2016

Setkání důchodců

V sobotu 5. listopadu jsme na sále v Předmíři připravili akci, která byla v našich hlavách už dávno – Setkání důchodců. Samotné akci předcházela dlouhodobá příprava: získání partnerů, zajištění programu, občerstvení, zajištění pozvánek a jejich distribuce občanům.V zastupitelstvu jsme si rozdělili úkoly, několikrát jsme se sešli na poradě, abychom opravdu na nic nezapomněli a akce se začala rýsovat. Partnerem se pro nás stala akciová společnost Agraspol Předmíř, jejíž vedení se postavilo čelem k úkolu zajistit pro všechny zúčastněné večeři. Pozvánky, které připravila šikovná paní účetní, roznesli v obcích jednotliví zastupitelé; v obci Březí se o jejich distribuci (pro své bývalé zaměstnance) postarali pracovníci Agraspolu (obec Březí se k pořádání nepřipojila). O kulturní vystoupení jsme požádali ZŠ a MŠ Lnáře a ochotnický spolek OREL Kasejovice, k tanci a poslechu jsme objednali heligonku Pepíka Janouška. V pátek jsme připravili sál a moc jsme si přáli, aby se akce vydařila.

A jak to v sobotu dopadlo? K naší velké spokojenosti, protože úderem 14. hodiny byla připravená místa v sále téměř obsazena. Po přivítání starostou obce Ing. Pavlem Karlíkem, předsedou představenstva Agraspolu Předmíř, a.s. Ing. Josefem Chourou a paní místostarostkou Jaroslavou Solarovou se představili milým vystoupením žáci lnářské školy pod vedením paní ředitelky Mgr. Jitky Venclové a paní učitelky Mgr. Nadi Hlínové. Velkým potleskem byla odměněna též módní přehlídka oděvů 30. let minulého století v podání kasejovického spolku OREL, doplněná velmi vtipným slovním doprovodem podloženým informacemi z místních kronik. O občerstvení se postarala svými pečenými roládami paní hostinská a dobrou večeří paní kuchařky Agraspolu. Pan Janoušek s heligonkou a jeho hudební doprovod hráli moc pěkně - ke spokojenosti všech zúčastněných. Všem patří velký dík. Ten patří za přístup k organizaci i všem členům zastupitelstva.