POV 2014

POV 2014

V průběhu roku 2014 byla realizována akce "Úprava břehů koryta Smoliveckého potoka v Zámlyní". Tato akce byla podpořena z grantu Jihočeského kraje "Program obnovy venkova Jčk" ve výši 135 000,- Kč. Celkové náklady dosáhly výše cca 300 000,- Kč