Oslavy výročí SDH Předmíř a sraz rodáků

Oslavy výročí SDH Předmíř a sraz rodáků

V sobotu 21.6.2014 se uskutečnila v Předmíři oslava 110. výročí založení SDH spojená se srazem rodáků. V 11.30 hodin se shromáždily všechny sbory na louce mezi potoky a připravily se na slavnostní pochod obcí k položení věnce k pomníku padlým. Poté se průvod vrátil zpět na louku, na cvičiště. Zde přivítal všechny přítomné starosta SDH p. Josef Cihla a starosta obce p. Pavel Karlík. Následovalo předání ocenění členům SDH Předmíř za činnost pro sbor. Poté vystoupily mažoretky Prezioso TJ Sokol Blatná a hasiči SDH Kydliny s ukázkou zásahu v podání těch nejmenších. Pak už začala soutěž jednotlivých sborů, která skončila následujícím pořadím: Muži - 1. místo SDH Předmíř, 2. místo SDH Předmíř II, 3. místo SDH Hornosín. Ženy - 1. místo SDH Tchořovice, 2. místo SDH Mladý Smolivec, 3. místo SDH Předmíř.

Po celý den byla pro všechny návštěvníky připravena malá výstava fotografií z historie obce, která se setkala s velkým ohlasem, někteří si přišli zavzpomínat nad fotografiemi i několikrát. O drobné občerstvení v podobě zákusků se postaraly předmířské ženy, o další pak paní hostinská Petra Muchová.

Tímto je potřeba poděkovat členů SDH Předmíř za vzorně připravenou akci včetně úklidu obce, členkám obecního zastupitelstva za přípravu výstavy a všem ostatním, kteří přiložili ruku při přípravě celé akce.