Pořízení el. úřední desky

Pořízení elektronické úřední desky

V březnu 2024 byl realizován projekt "Pořízení elektronické úřední desky". Umístěna byla před budovu obchodu v Předmíři. Tento projekt byl spolufinancován z programu MAS Blatensko - Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje - částkou 199 650,- Kč. Celkové náklady projektu činily 350 053,- Kč.