Areál Zámlyní - výstavba boxů na tříděný odpad, posyp

Areál Zámlyní - výstavba boxů na tříděný odpad, posyp

V roce 2022 byl v rámci dotačního programu Podpora obnovy venkova Jihočeského kraje v r. 2022 realizován projekt výstavby boxů na tříděný odpad a posyp. Celkové náklady činily 475 456,- Kč, z toho dotace 266 000, - Kč.