Aktuality
Navýšení poplatku za svoz odpadu
Od 1. 1. 2022 došlo v souvislosti se změnou zákona (zrušení slevy na poplatníka) k navýšení poplatku za svoz odpadu na 700,- Kč/osobu
Mimořádné opatření - nové ohnisko ptačí chřipky
Upozorňujeme občany na nové ohnisko ptačí chřipky v k.ú. Hajany a prodloužení již platných opatření k zamezení šíření
Informace FÚ pro podání daně z nemovitosti
Informace Finančního úřadu Jčk k blížícímu se termínu pro podání přiznání z daně nemovitosti
Rozpočet SMOOS na r. 2022
Schválený rozpočet Svazu měst a obcí okresu Strakonice
Rozpočet SOB na r. 2022
Schválený rozpočet Svazku obcí Blatenska na r. 2022
Mimořádná veterinární opatření - výskyt ptačí chřipky
Nařízení Státní veterinární správy k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipky)
Rozpočet obce na rok 2022
Vyhláška o místním poplatku za odpadové hospodářství
Obecně závazná vyhláška obce Předmíř č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Upozornění UZSVM na nemovité věci s nedostatečně identifikovanými vlastníky
Aktualizovaný seznam nemovitých věcí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků
Upozorňujeme vlastníky a uživatele pozemků v blízkosti el. vedení na nutnost odstranění dřevin dle zákona č. 458/2000Sb.
Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy 2022
Nové knihy k zapůjčení z výměnného souboru knihovny ve Strakonicích
Svoz odpadu 09/2021 - 03/2022
Termíny svozu odpadů 2021/2022 - zimní provoz
Knihovna v Předmíři
Seznam knih v knihovně v Předmíři