Aktuality

Pozvánka na jednání zastupitelstva
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 21. 1. 2020 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř

Kultura v Blatné
Kulturní akce v Blatné - leden 2020

Informace ÚZSVM
Seznam nemovitých věcí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem

Veřejná vyhláška
Oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Předmíř

Svoz odpadu 2019-2020
Termíny svozu odpadů od září 2019 do března 2020

Záměr č. 4 / 2018
Záměr pronájmu nebytových prostor v Předmíři - obchod v č.p. 27

Obecně závazná vyhláška obce Předmíř č. 1/2018
Obecně závazná vyhláška obce Předmíř o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Knihovna v Předmíři
Seznam knih v knihovně v Předmíři