Aktuality

Pozvánka na jednání zastupitelstva
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předmíř, které se bude konat dne 17. 12. 2019 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Předmíř

Zasedání zastupitelstva Jčk
Informace o 25. zasedání Zastupitelstva Jčk 12. 12. 2019 od 10:00 hodin

Zveřejnění záměrů zmeny nájemních smluv
Obec Předmíř zveřejňuje záměry změny nájemních smluv

Informace ÚZSVM
Seznam nemovitých věcí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem

Opatření obecné povahy
Stanovení místní úpravy provozu, obchvat obce Řiště

Návrh rozpočtu na rok 2020

Veřejná vyhláška
Oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Předmíř

E.ON - upozornění na potřebu ořezu dřevin
Upozornění vlastníků či uživatelů nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin

Svoz odpadu 2019-2020
Termíny svozu odpadů od září 2019 do března 2020

Záměr č. 4 / 2018
Záměr pronájmu nebytových prostor v Předmíři - obchod v č.p. 27

Obecně závazná vyhláška obce Předmíř č. 1/2018
Obecně závazná vyhláška obce Předmíř o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Knihovna v Předmíři
Seznam knih v knihovně v Předmíři